Ši diena istorijoje:

1263 m. (rugsėjo 12 - sąlyginė nepatikimo šaltinio data) nužudytas Lietuvos karalius Mindaugas. Viena iš kelių spėjamų Mindaugo žūties vietų yra Agluona (dabar – Latvijoje, į šiaurės rytus nuo Daugpilio).

1733 m. Varšuvos elekcinis seimas Lenkijos karaliumi ir Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu paskelbė Stanislovą Leščinskį.

1934 m. sukurta Baltijos Antantė. Ženevoje (Šveicarija) Lietuvos, Latvijos ir Estijos atstovai pasirašė santarvės ir bendradarbiavimo sutartį dėl bendros užsienio politikos ir diplomatijos.

1943 m. vokiečių desantininkai išvadavo Italijos vyriausybės liepos mėn. įkalintą dučę Benitą Musolinį.

*

1683 m. Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Jono Sobieskio vadovaujama kariuomenė išgelbėjo Vieną, kurią buvo apsiautusi Osmanų imperijos kariuomenė.

1940 m. keturi paaugliai atsitiktinai rado pirmykščių žmonių piešinius Lasko (Prancūzija) oloje.

1990 m. Maskvoje SSRS, JAV, D. Britanijos, VDR ir VFR užsienio reikalų ministrai pasirašė sutartį dėl Vokietijos suvienijimo.