Tarptautinė demokratijos diena

Ši diena istorijoje:

1559 m. Vilniuje Rygos arkivyskupas Vilhelmas su savo valdomis pasidavė Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žygimanto Augusto globai.

1697 m. Krokuvoje (Lenkija) Augustas II karūnuotas Lenkijos karaliumi ir Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu.

1907 m. Vilniuje įsteigta Lietuvių dailės draugija. Veikė iki 1928 m.

1914 m. Gruzdžiuose (dab. Šiaulių r.) gimė rašytojas Marius Katiliškis (iki 1949 – Albinas Marius Vaitkus). Mirė 1980 m. JAV.

1991 m. Lietuvos nepriklausomybę pripažino Bahreinas, Jordanija ir Kuveitas.

*

1890 m. Torkije (Anglija) gimė rašytoja Agata Kristi. Mirė 1976 m.

1916 m. mūšyje prie Somos upės (Prancūzija) anglų kariuomenė prieš vokiečių karius pirmą kartą panaudojo tankus.

1935 m. Vokietijoje naciai priėmė vadinamuosius Niurnbergo įstatymus, pagal kuriuos iš visų žydų buvo atimta jų pilietybė, atidaryti getai, o svastika tapo nacionaline vėliava.