Tarptautinė taikos diena

Ši diena istorijoje:

1801 m. Lietuvos gubernija padalinta į Vilniaus ir Gardino gubernijas, kurias kontroliavo Vilniuje rezidavęs Lietuvos generalgubernatorius.

1901 m. Santakuose (dab. Šakių r.) mirė Pranas Vaičaitis, poetas, vertėjas, „Varpo“, „Vienybės lietuvninkų“, „Ūkininko“ bendradarbis. Gimė 1876 m.

1917 m. Lietuvių konferencijoje Vilniuje išrinkta 20 narių Lietuvos Taryba.

*

1452 m. Feraroje (Italija) gimė Džirolamas Savonarola, italų humanistas, pamokslininkas, poetas, bažnyčios reformatorius. Nužudytas 1498 m.

1792 m. Nacionalinis Konventas nušalino karalių Liudviką XVI ir paskelbė Prancūziją respublika.

1964 m. paskelbta buvusios D. Britanijos kolonijos Maltos nepriklausomybė.