Europos kalbų diena

Ši diena istorijoje:

1629 m. Altmarke pasirašyta paliaubų sutartis tarp Abiejų Tautų Respublikos ir Švedijos, pagal kurią didžioji Livonijos dalis atiteko Švedijai.

1841 m. Anapolyje (dab. Rokiškio r.) gimė Antanas Vienažindys, kunigas, poetas, vienas pirmųjų lietuvių lyrikų, meilės temos poezijoje pradininkas. Mirė 1892 m.

*

1580 m. anglų jūrininkas ir piratas Frensis Dreikas grįžo į Plimuto uostą. Jis tapo pirmuoju britu, apiplaukusiu pasaulį.

1815 m. Austrijos, Prūsijos ir Rusijos imperatoriai Paryžiuje sudarė Šventąją sąjungą.

1983 m. budintis SSRS kariuomenės pulkininkas Stanislavas Petrovas nutarė ignoruoti prietaisų, rodžiusių penkių JAV raketų su atominiais užtaisais ataką. Pasaulis išvengė atominio karo.

1995 m. Rusija perdavė Estijai paskutinį karinį objektą Estijoje – Paldiskio atominių povandeninių laivų mokomąjį centrą.