Žemėlapiai

...

Vaizdo įrašai

Lietuvos partizanai. LRT. Laiko ženklai. 28 min.

Ką žinote apie Joną Žemaitį-Vytautą? LRT. Klausimėlis. 14 min.

Ką žinote apie KGB? LRT. Klausimėlis. 15 min.

Bėgliai. LRT. 50 min.

Lietuva nuo Stalino mirties iki imperijos subyrėjimo. LRT. Laiko ženklai. 29 min.

Sovietmečio nomenklatūra ir jos vaidmuo. LRT. Laiko ženklai. 28 min.

Tarybinė nomenklatūra ir A. Sniečkus. LRT. Laiko ženklai. 28 min.

Sovietmečio rezistencija po R. Kalantos susideginimo. LRT. Laiko ženklai. 27 min.

Ką žinote apie sovietmetį? LRT. Klausimėlis. 15 min.

Ką žinote apie Lietuvos TSR? LRT. Klausimėlis. 15 min.

(Pra)rasta karta. LRT laidų ciklas apie sovietinę Lietuvą.

Ką žinote apie Sąjūdį? (1) LRT. Klausimėlis. 14 min.

Ką žinote apie Sąjūdį? (2) LRT. Klausimėlis. 15 min.

Ką žinote apie Kovo 11-ąją? LRT. Klausimėlis. 15 min.

Mūsų laisvė užaugo. LRT projektas apie 1991 m. sausio mėn. įvykius.

Įdomioji Lietuvos istorija. Valstybė:

24. Partizaninis karas (1944-1953). 8 min.

25. Valstybingumo miražai (1941-1990). 8 min.

26. Katalikų bažnyčia ir rezistencija (1944-1990). 6 min.

27. Sąjūdis ir Lietuvos nepriklausomybė (1988-1990). 8 min.

28. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas – 1990-ųjų kovo 11 diena. 4 min.

29. Nepriklausomybės kovos – 1991 metų sausis ir rugpjūtis. 7 min.

Įdomioji Lietuvos istorija. Menas:

21. Socialistinis realizmas (1945-1960). 9 min.

22. Oficialioji Lietuvos dailė (1960-1990). 10 min.

23. Laisva kūryba sovietmečio Lietuvoje: moderniųjų XX a. meno krypčių atspindžiai. 10 min.