Straipsnių sąrašas

XXI Lietuvos mokinių istorijos olimpiada
„Lietuvos valstybės sienų ir ploto raida XIII-XX a.“

Programa

XXI Respublikinės mokinių istorijos olimpiados tema skirta apžvelgti Lietuvos valstybės sienų ir ploto kaitą visuose valstybingumo raidose laikotarpiuose. Chronologinės olimpiados ribos – nuo XIII a. pirmosios pusės (Mindaugo LDK susikūrimas) iki XX a. pabaigos (Lietuvos respublikos sienų delimitacijos sutartys su kaimyninėmis valstybėmis). Didžiausias dėmesys programoje skiriamas užsienio politikos (diplomatijos ir karybos), ypač Lietuvos santykių su kaimynais, nagrinėjimui, atskirų asmenybių, įtakojusių užsienio politiką, veiklos išryškinimui bei gana užmirštam valstybės praeities aspektui – istorinei geografijai ir kartografijai.