Straipsnių sąrašas

XIII – XV amžiai

I. Užsienio politikos ir karybos istorija. Santykiai su rytų slavų kunigaikštystėmis. 1219 m. lietuvių kunigaikščių sutartis su Voluine. Lietuvos valstybės teritorijos didėjimas. Gedimino vedybinė politika. Algirdo kariniai žygiai į Maskvą. Jogailos ir Aukso ordos chano Mamajaus sąjunga prieš Maskvą. Vytauto Rytų politika. Amžinosios taikos sutartis 1449 m. Pirmasis Lietuvos karas su Maskva (1493 – 1494 m.).

Santykiai su ordinais, Vidurio ir Vakarų Europa. Pirmieji lietuvių kariniai susidūrimai su ordinais. Mindaugo Lietuva Vokiečių ordino apsuptyje. Žemių užrašymas ordinui. Parbaus pasiuntinybė. Traidenio žygiai į Ordino žemes, kovos Livonijoje ir Lietuvoje. Karo dėl Nemuno pradžia 1283 m. Vytenio kovos su Vokiečių ordinu. Sąjungų su Vakarais sistemos sukūrimas Vytenio ir Gedimino laikais. Gedimino laiškai. Dovydiškių, Dubysos ir Salyno sutartys. Vytautas pas kryžiuočius. Žemaitijos klausimas po Žalgirio mūšio. Torunės taikos sutartis ir Melno taika. LDK pozicijos Konstanco bažnytiniame susirinkime. Ginčai dėl sienų su Livonijos ordinu. Jogailaičiai Čekijos ir Vengrijos sostuose.

Santykiai su Lenkija. Lietuvių žygiai į Mozūriją XIII a. Sąjungos su Lenkija prieš kryžiuočius. Konfliktai su Lenkija dėl Rusios žemių. Krėvos aktas. Vilniaus - Radomo susitarimai ir Horodlės sutartis. Kazimiero Jogailaičio valdymas.

Santykiai su mongolais totoriais. Pirmieji susidūrimai. 1258 m. Burundajaus žygis. Kovos su totoriais Gedimino ir Algirdo laikais. Chano Tochtamyšo politika ir Vytautas Didysis. Turkų ir totorių antpuoliai Kazimiero Jogailaičio laikais.

Gynybiniai įrenginiai ir jų sistema Lietuvoje XIII – XV a. Piliakalniai. Visuomenės karinė organizacija, karinis pasirengimas. Karinės strategijos bei taktikos evoliucija. Pagrindiniai mūšiai: Saulės (Šiaulių), Durbės, Pilėnų, Strėvos, Kauno, Rūdavos, Mėlynųjų vandenų, Vorsklos, Žalgirio, Pabaisko (Ukmergės) mūšiai.

II. Asmenybės. Didžiųjų Lietuvos kunigaikščių Mindaugo, Traidenio, Vytenio, Gedimino, Algirdo, Kęstučio, Jogailos, Vytauto, Žygimanto Kęstutaičio, Kazimiero Jogailaičio vaidmuo diplomatijoje ir karyboje bei jų įtaka Lietuvos valstybės teritorijos kaitai. Žymiausi karvedžiai.

III. Kartografija. Lietuvos teritorija susikūrus valstybei. Teritoriniai pokyčiai XIII – XV a. Lietuvos valstybės ribos, jų žymenys ir ženklai. Lietuvos teritorijos kartografavimo pradžia. Sienų kartografavimo problema XIII – XV a. Lietuvos teritorija ir jos dalys viduramžių kartografijoje. Nikolajaus Kuziečio, Fra Mauro ir kt. žemėlapiai.

Literatūra: Į literatūros sąrašus dėl objektyvių priežasčių neįtrauktos pozicijos, kurias savarankiškai gali pasitelkti kiekvienas olimpiados dalyvis: mokykliniai istorijos vadovėliai, akademinės Lietuvos istorijos sintezės, kiti moksliniai veikalai, interneto resursai, enciklopediniai leidiniai.

Baubonis Z., Zabiela G. Lietuvos piliakalniai: Atlasas, Vilnius, 2005, t. 1- 3.
Batūra R., Lietuva tautų kovoje prieš Aukso ordą; Nuo Batu antplūdžio iki mūšio prie Mėlynųjų vandenų, Vilnius, 1975.
Dundulis B., Lietuva laisvės kovų sūkuriuose (IX – XIX a.), Vilnius, 2000.
Kiaupa Z., Kiaupienė J., Kuncevičius A. Lietuvos istorija iki 1795 m., Vilnius, 1998.
Kuncevičius A., Lietuvos gynybiniai įtvirtinimai,Vilnius, 2001.
Latvis H. ir Vartbergė H., Livonijos kronikos, Vilnius, 1991.
Liekis A., Lietuvos sienų raida, Vilnius, 1997, t. 1 – 2.
Lietuva 1009-2009. Elektroninė knyga, Vilnius, 2009.
Lietuvos geopolitika, Vilnius, 1991.
Lietuvos sienos. Tūkstantmečio istorija, Vilnius, 2009.
Lietuvos TSR istorijos šaltiniai, Vilnius, 1955, t. 1.
Maksimaitienė O., Lietuvos istorinės geografijos ir kartografijos bruožai, Vilnius, 1990.
Vaitiekūnas S., Lietuvos teritorija ir gyventojai, Vilnius, 1998.