Straipsnių sąrašas

XVI-XVIII amžiai

I. Užsienio politikos ir karybos istorija. Lietuvos ginčai su Ordinu dėl sienų XVI a. pradžioje. 1500 m. Vedrošos mūšis. Kovos dėl Mstislavlio, Smolensko. Kovos su Krymo chanatu prie Dniepro, Naugarduko, Slucko apylinkėse. Aleksandro Jogailaičio užsienio politika. 1506 m. Klecko mūšis. Vilniaus miesto fortifikacija 1503-1522 m. 1514 m. Oršos mūšis. 1533-1537 m. „Strarodubo karas“. Livonijos karas tarp LDK ir Rusijos. 1561 m. Livonijos prijungimo prie Lietuvos aplinkybės. 1564 m. mūšiai prie Oršos ir Ūlos. 1569 m. Liublino unija ir LDK sienų pokyčiai. 4 gudiškų ir ukrainietiškų LDK vaivadijų teritorinė netektis. Liublino unija užsienio politikos aspektu (diplomatija, etmonų įgaliojimai, kariuomenių statusas). Užsienio politikos klausimai priešseiminiuose LDK suvažiavimuose ir LDK vyriausiuose suvažiavimuose.

1600-1629 m. ATR karas su Švedija Livonijoje. 1605 m. Salaspilio mūšis ir jo istorinė reikšmė. 1611-1629 m. permanentinių paliaubų su švedais istorija. 1625-1627 m. kovos dėl Biržų tvirtovės. Latvių žemės ATR sudėtyje. Kuršo ir Žiemgalos hercogystė XVII-XVIII a. Lietuvių ir lenkų kariuomenė Maskvoje XVII a. pirmoje pusėje. Karai dėl Smolensko. 1634 m. Polianovkos taika. Karas su Švedija ir Rusija XVII a. viduryje. Kovos dėl Ukrainos 1648-1651m. 1655 m. unija su Švedija. 1656 m. taikos su Rusija reikalavimas kaip LDK užsienio politikos savarankiškumo apraiška 1660 m. Olyvos sutarties tarptautinė reikšmė. 1667 m. Andrusovo paliaubos tarp ATR ir Rusijos. Rytinių LDK žemių netektis.

Šiaurės karas ir jo padariniai Lietuvai. Antišvediška koalicija su Rusija. 1701-1704 m. švedai Žemaitijoje ir Šiaurės Lietuvoje. Rusų intervencija ir mūšis prie Vilniaus 1734 m. Keturmetis seimas ir 1791 m. gegužės 3 d. konstitucija LDK valstybingumo ir užsienio politikos aspektu. Targovicos konfederacija kaip II ATR padalijimo preliudija. Trys ATR padalijimai teritoriniu aspektu.

II. Asmenybės. LDK didieji kunigaikščiai, etmonai, diplomatai ir karvedžiai. XVI amžius: Steponas Batoras, Konstantinas Ostrogiškis, Stanislovas Kiška, Mykolas Glinskis, Jurgis Radvila, Albertas Goštautas, Jonas Chodkevičius, Mikalojus Radvila Rudasis. XVII amžius: Janas Zamoiskis, Kristupas Radvila Perkūnas, Jonas Karolis Chodkevičius, Kristupas II Radvila, Jonušas Radvila, Bogdanas Chmelnickis, Jurgis Tiškevičius. XVIII amžius: Augustas II. Grigalius Oginskis, Simonas
III. Kartografija. Lietuvos vaizdas XVI-XVIII a. žemėlapiuose. Lietuvos vaizdas G.Merkatoriaus darbuose. B.Vapovskio, M. Strubičiaus, A.Vydo ir kt. žemėlapiai. Karinė kartografija. 1613 m. Radvilos Našlaitėlio LDK žemėlapis.

Literatūra :

Avižonis K., Rinktiniai raštai, t. IV, Vilnius,1994, p.195-205, 296-319.
Batūra R., Karvelis D., Kovų istorijos. I knyga. Nuo seniausių laikų iki XX amžiaus, Vilnius, 2009.
Chomskis V., 1613 m. Lietuvos žemėlapis. Jo analizė ir vertinimas Lietuvos kartografinio vaizdo raidoje, Vilnius, 2004.
Dundulis B., Švedų feodalų įsiveržimai į Lietuvą XVII-XVIII a., Vilnius, 1977.
Dundulis B., Lietuvos užsienio politika XVI a., Vilnius, 1971.
Gudavičius E., Jonas Chodkevičius, Gudavičius E., Lietuvos europėjimo keliais, Vilnius, 2002, p. 275-279.
Karo archyvas [mokslinis žurnalas], t. I-XXIV, 1992-2009. (yra internete)
Kiaupa Z., Mäesalu A. ir kt., Baltijos šalių istorija, Vilnius: Kronta, 2000.
Lenkijos–Lietuvos valstybės padalijimų dokumentai. 1 dalis. Sankt Peterburgo konvencijos, sudarė Ramunė Šmigelskytė-Stukienė, Vilnius, 2008.
Lietuva 1009-2009. Elektroninė knyga, Vilnius, 2009.
Lietuva ir jos kaimynai. Nuo normanų iki Napoleono, Vilnius, 2001.
Pakštas K., Lietuvos valstybės plotai ir sienos, Lietuva. Lietuvių enciklopedija. t. XV., Vilnius, 1990, p. 450-464.
Ragauskienė R., Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kancleris Mikalojus Radvila Rudasis (apie 1515-1584), Vilnius, 2002.
Samas A., Žemėlapiai ir jų kūrėjai, Vilnius, 1997.
Senieji Lietuvos žemėlapiai, Vilnius, 1999.
Tyla A., Lietuva ir Livonija XVI a. pabaigoje – XVII a. pradžioje, Vilnius, 1986.
Visneris H., Jonušas Radvila (1612-1655). Kėdainių šešėlyje, Vilnius, 2000.