Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės
kultūros istorija
nuo valstybės sukūrimo
iki jos žlugimo
(1236-1795 m.)