Tirono poezija

Sirakūzų tironas Dionisijus nusiuntė Filokseną į akmenų skaldyklas už tai, kad Filoksenas kritikavo jo poeziją. Po kurio laiko jis buvo atvestas pasiklausyti naujų tirono eilėraščių. Filoksenas, kiek pasiklausęs, atsistojo išeiti. Dionisijus sušuko:

– O tu kur?

– Į akmens skaldyklas!