GERIAU IŠEITI

Senovės graikų filosofas Sokratas (469–399 pr. m. e.), žingsniuodamas pro smuklę, pamatė iš jos išeinantį savo mokinį. Šis, pastebėjęs mokytoją, norėjo grįžti atgal. Tada Sokratas sušuko:

– Išeik, išeik, vaikeli! Geriau iš jos išeiti, negu įeiti!

SOKRATO KRITIKA

Senovės graikų dramaturgas Euripidas parašė filosofinį veikalą ir pasiuntė jį Sokratui, kad šis peržiūrėtų ir įvertintų. Išminčius perskaitė Euripido rašinį ir atsakė dramaturgui:

– Viskas, ką aš supratau, parašyta labai gerai. Neabejoju, kad ir tai, kas buvo man neįkandama, išdėstyta puikiai.

PATARIMAS

Kažkas paklausė Sokrato, ką jam daryti: vesti ar likti viengungiu. Sokratas atsakė:

– Kaip bepasielgtum, vis tiek gailėsies.