Al. Makedonietis
Al. Makedonietis

AR KEPĖ UNGURĮ?

Kartą Aleksandras Makedonietis pamatė, kad jį lydintis poetas Antagoras kepa ungurį.

– Kaip tu manai, Antagore, ar Homeras kepė ungurį, kai rašė apie Agamemnono žygdarbius?

– O tu, valdove, iš tikrųjų galvoji, kad Agamemnonas, atlikdamas savo žygius, domėjosi, ar kepa kas nors jo stovykloje ungurį?

DORUMAS

Aleksandras Makedonietis pasiuntė Fokijonui (apie 402–318 m. pr. m. e.), kuris gyveno labai neturtingai, šimtą talerių.

Žymus Atėnų valstybės veikėjas paklausė, už ką jam duodami šie pinigai, jam buvo atsakyta:

– Aleksandras tave laiko doriausiu atėniečiu.

– Tai tegu jis man leidžia juo ir palikti, – atsakė Fokijonas ir atsisakė dovanos.