EZOPAS IR KELEIVIS

Kartą, vaikštinėdamas kaimo keleliu, senovės Graikijos išminčius Ezopas sutiko keleivį. Šis paklausė:

– Gerasis žmogau, ar nepasakysi, kada aš pasieksiu miestą?

– Eik, – atsakė jam Ezopas.

– Aš žinau, kad reikia eiti,– prieštaravo keleivis, – bet aš nežinau, kada prieisiu miestą.

– Eik, – piktai atsiliepė Ezopas.

„Šis žmogus pamišęs“, – pagalvojo nueidamas keleivis. Šiek tiek paėjėjus, Ezopas jam iš paskos tarė:

– Į miestą tu nueisi per dvi valandas.

Keleivis nustebo ir atsigręžė: –- Kodėl tu nesakei man to anksčiau?

– Aš nežinojau, kaip greitai tu gali eiti,– atsakė Ezopas.