MIRTIS IR GYVENIMAS

Talis iš Mileto (625–540 m. pr. Kr.), filosofas ir matematikas, skelbė, kad tarp gyvenimo ir mirties nėra jokio skirtumo. Kažkas jo paklausė:

– Tai kodėl nemirštate?

– Todėl, kad nėra jokio skirtumo.