Š. Monteskjė
Š. Monteskjė

MAŽOS DOVANOS PALAIKO DRAUGYSTĘ

Vienas plepys įkyrėjo Š. Monteskjė (1689-1755) savo melagystėmis. Matydamas pašaipią išminčiaus šypseną, jis sušuko:

– Galvą guldau, kad nemeluoju!

Monteskjė atsakė;

– Priimu jūsų galvą, mielas drauge. Mažos dovanos palaiko draugystę.

Portretai

Zygimant Sen
Zygimant Sen

Išmintis

Geriau jau būti vargšui ir laisvam negu turtingam ir priklausomam. Žinoma, žmonės nori būti ir turtingi, ir laisvi, ir būtent šitai kartais padaro juos vargšais ir vergais.