ATSIŲSK DAR TOKĮ PRIETAISĄ

G. Galilėjus
G. Galilėjus

Galilėjus pripildydavo savo išrastus termometrus ne gyvsidabriu ar spiritu, o vynu. Vieną tokį prietaisą jis nusiuntė išmokslintam draugui į Angliją. Kartu buvo įdėtas ir termometro aprašymas, bet, matyti, jis pakelyje pasimetė arba jo turinio adresatas nesuprato. Štai kokį atsakymą gavo Galilėjus: „Prašau, atsiųsk dar tokį prietaisą. Vynas iš tikrųjų puikus.“

Portretai

Franciskas Frankas
Franciskas Frankas

Išmintis

Kai gyvenimo prasmė prarasta dėl nepakeliamo lengvumo ir sotumo, kai būna pamirštas alkio ir nuovargio jausmas, tada pradedama išsigalvoti visokia velniava, ir, nekontroliuojama, ji įgauna baisias formas.