KUO VARDU

Vokiečių istorikas T. Momzenas (1817-1903) važiavo tramvajumi. Šalia sėdėjo jo anūkė. Staiga Momzenas, kuris anksčiau apie kažką giliai mąstė, įbedė žvilgsnį į mergaitę, tartum pirmą kartą būtų ją matęs, ir paklausė:

– Kuo tu vardu, mergaite?

– Greta Momzen,– mandagiai atsako paklaustoji.

– Momzen? – nustemba mokslininkas. Palauk, palauk – Momzen, Momzen... Ši pavardė man kažką primena.

Portretai

Juozas Tumas-Vaižgantas
Juozas Tumas-Vaižgantas

Išmintis

Kai gyvenimo prasmė prarasta dėl nepakeliamo lengvumo ir sotumo, kai būna pamirštas alkio ir nuovargio jausmas, tada pradedama išsigalvoti visokia velniava, ir, nekontroliuojama, ji įgauna baisias formas.