St. Batoras
St. Batoras

TAIP PAT KAIP IR JŪS

Steponas Batoras, senojo Vilniaus universiteto įkūrėjas, buvo vengras ir nemokėjo lenkiškai, bet labai puikiai kalbėjo lotyniškai. Vienąsyk jis, sutikęs Lvovo arkivyskupą, stebėjosi:

– Kaip tu tapai dvasiškiu katalikų bažnyčioje, jei beveik nemoki lotynų kalbos?

– Ogi taip pat, kaip ir jūsų didenybė tapote Lenkijos karaliumi, nors ir nemokate nė vieno žodžio lenkiškai, – atsakė arkivyskupas.

Portretai

Kazys Grinius
Kazys Grinius

Išmintis

Nepakalbėti su žmogum, kuris vertas pokalbio, – vadinasi netekti žmogaus. O kalbėti su žmogumi, kuris pokalbio nevertas, – vadinasi, veltui švaistyti žodžius. Išmintingas nepraranda nei žmonių, nei žodžių.