DIPLOMATINIS POKALBIS

Ištroškęs valdžios popiežius Julius II (1503–1513 m.) pareikalavo, kad jam pasiduotų Venecija. Tačiau laisvę mylinčio miesto gyventojai nenorėjo paklusti popiežiaus valdžiai.

Pritrūkęs kantrybės Julius II pagrasė Venecijos pasiuntiniui Pisaniui:

– Paversiu jūsų Veneciją žvejų kaimu, kuriuo ji senovėje buvo!

Venecijos pasiuntinys nepabūgo ir drąsiai atšovė:

– O mes iš jūsų šventenybės padarysime paprastą kleboną!

Portretai

Juozas Vitkus-Kazimieraitis
Juozas Vitkus-Kazimieraitis

Išmintis

Nepakalbėti su žmogum, kuris vertas pokalbio, – vadinasi netekti žmogaus. O kalbėti su žmogumi, kuris pokalbio nevertas, – vadinasi, veltui švaistyti žodžius. Išmintingas nepraranda nei žmonių, nei žodžių.