B. Dauguvietis
B. Dauguvietis

KARVĖ IR POLITIKA

Borisas Dauguvietis nešiojo vienoje ausyje auskarą ir buvo aukšto ūgio, todėl visų greitai pastebimas.

1937 metais Šiaulių teatre ruošdamasis statyti originalią pjesę, jis nuėjo į turgų ieškoti lietuviško tipo.

Besidairant po turgų, priėjo pagyvenęs valstietis ir nedrąsiai kreipėsi į tokį savotišką žmogų:

– Ponuli, ar jūs man negalėtumėt pagelbėti!.. Perku karvutę, bet... negaliu suvokti, ar ji pieninga ar ne.

Borisas Dauguvietis apžiūrėjo karvę iš priekio, iš užpakalio, ir paklausė ūkininko:

– Ar jūs skaitote „Ūkininko patarėją"?

– Skaitau...

– Tai duokit ir jai – jei skaitys šį „patarėją", karvė nepieninga, o jei skels ragu į laikraštį – pirkite ją.

Tai pasakęs, nuėjo.

Portretai

Mykolas Riomeris
Mykolas Riomeris

Išmintis

Geriau jau būti vargšui ir laisvam negu turtingam ir priklausomam. Žinoma, žmonės nori būti ir turtingi, ir laisvi, ir būtent šitai kartais padaro juos vargšais ir vergais.