B. Dauguvietis
B. Dauguvietis

KARVĖ IR POLITIKA

Borisas Dauguvietis nešiojo vienoje ausyje auskarą ir buvo aukšto ūgio, todėl visų greitai pastebimas.

1937 metais Šiaulių teatre ruošdamasis statyti originalią pjesę, jis nuėjo į turgų ieškoti lietuviško tipo.

Besidairant po turgų, priėjo pagyvenęs valstietis ir nedrąsiai kreipėsi į tokį savotišką žmogų:

– Ponuli, ar jūs man negalėtumėt pagelbėti!.. Perku karvutę, bet... negaliu suvokti, ar ji pieninga ar ne.

Borisas Dauguvietis apžiūrėjo karvę iš priekio, iš užpakalio, ir paklausė ūkininko:

– Ar jūs skaitote „Ūkininko patarėją"?

– Skaitau...

– Tai duokit ir jai – jei skaitys šį „patarėją", karvė nepieninga, o jei skels ragu į laikraštį – pirkite ją.

Tai pasakęs, nuėjo.