E. Rezarfordas
E. Rezerfordas

KADA GALVOTI?

Įžymusis anglų fizikas E. Rezerfordas vakare užsuko į laboratoriją, Nors laikas buvo vėlyvas, jis rado prie prietaisų palinkusį vieną savo mokinį.

– Ką jūs taip vėlai veikiate? – paklausė mokslininkas.

– Dirbu, profesoriau.

– O ką jūs veikiate dieną?

– Žinoma, dirbu, – atsakinėjo mokinys.

– Ar anksti rytą taip pat dirbate?

– Taip, profesoriau, ir rytą dirbu, – meilikaudamas patvirtino mokinys, tikėdamasis susilaukti pagyrimo.

Rezerfordas paniuro ir trumpai išdrožė:

– Klausykite, o kada gi jūs galvojate?