S. Rachmaninovas
S. Rachmaninovas

PADRĄSINIMAS

Kompozitorius Rachmaninovas, būdamas dar mažas, dažnai skambindavo priėmimuose pas vieną rusų grafą. Jau tuo metu jis virtuoziškai atlikdavo eilę sudėtingų kūrinių, jų tarpe Bethoveno „Kreicerio sonatą".

Sonata turi keletą ilgų, įspūdingų pauzių. Vienos tokios pauzės metu grafo žmona, maloni pagyvenusi moteris, pasilenkė prie Rachmaninovo ir, padrąsinančiai patapšnojusi jam per petį, tarė:

– Mielasis, nenusimink, paskambink ką nors kita, ką esi geriau išmokęs.