L. Džonsonas
L. Džonsonas

VALSTYBINĖ PASLAPTIS

Susirgus JAV prezidentui Džonsonui, žurnalistai paklausė prezidento asmeninio gydytojo, admirolo Džordžo Dž. Barklio, ar prezidentas nedėvėjęs apatinių šiltų drapanų per inauguraciją, kad gavo slogą.

Gydytojas žurnalistams pasakė negalįs atsakyti, nes tai esanti „valstybinė paslaptis", kurią draudžiama išduoti.

Portretai

Juozas Lukša-Daumantas
Juozas Lukša-Daumantas

Išmintis

Nepakalbėti su žmogum, kuris vertas pokalbio, – vadinasi netekti žmogaus. O kalbėti su žmogumi, kuris pokalbio nevertas, – vadinasi, veltui švaistyti žodžius. Išmintingas nepraranda nei žmonių, nei žodžių.