P. Pikaso
P. Pikaso

TAIKLUS ASAKYMAS

Okupavus hitlerininkams Prancūziją, į dailininko Pikaso ateljė dažnai užeidavo vokiečių karininkai. Kiekvienam jų dailininkas įteikdavo kopiją savo žinomo paveikslo, kuriame buvo pavaizduotas fašistų sugriautas Ispanijos miestas.

Kartą į ateljė užsuko gestapo agentas. Išėmęs iš portfelio paveikslo kopiją, jis paklausė:

– Tai jūsų darbas?

– Ne, jūsų, – ramiai atsakė Pikaso.

APSUKRUMAS

Kartą Pablas Pikaso užsisakė spintą.

Kad meistras geriau suprastų jo pageidavimus, Pikaso paėmė popieriaus ir nupiešė spintą, kokios jis norėtų. Tada pasiteiravo, kiek tokia spinta kainuosianti.

– Nieko, – atsakė baldžius. – Aš tik norėčiau paprašyti jus, mesjė Pikasai, pasirašyti šį piešinį.

Portretai

Benediktas Spinoza
Benediktas Spinoza

Išmintis

Nepakalbėti su žmogum, kuris vertas pokalbio, – vadinasi netekti žmogaus. O kalbėti su žmogumi, kuris pokalbio nevertas, – vadinasi, veltui švaistyti žodžius. Išmintingas nepraranda nei žmonių, nei žodžių.