E. Hemingvėjus
E. Hemingvėjus

KAREIVIS HEMINGVĖJUS

Žinomas amerikiečių rašytojas Ernestas Hemingvėjus jaunystėje, pirmojo pasaulinio karo metu, įstojo savanoriu į Italijos kariuomenę. Po kiek laiko paaiškėjo, kad naujokas yra gana prasilavinęs – lankęs vidurinę mokyklą ir išklausęs aukštosios mokyklos kursą, be to, geras boksininkas. Todėl jį išsikvietė pulko vadas ir pasiūlė stoti į karo mokyklą. Jaunuolis abejingai patraukė pečiais ir sutiko.

Neišbuvo Hemingvėjus karo mokykloje nė trijų dienų, kai iš karininkų gavo penkis iškvietimus į dvikovą. Visi jie buvo įsižeidę dėl kandžios jaunuolio kritikos. Hemingvėjus šaltakraujiškai visiems pasiūlė tokias kovos sąlygas: rankinės granatos, atstumas – dešimt žingsnių...

Pulko vadovybė atsisakė vilčių padaryti iš Hemingvėjaus karininką ir išsiuntė jį atgal į apkasus.

PASITEISINO

Vienas amerikietis pastatė filmą pagal Ernesto Hemingvėjaus (1899–1961) romaną. Sužinojęs, kad rašytojas labai neigiamai atsiliepė apie filmą, režisierius autoritetingai pareiškė:

– Viena iš dviejų – arba Hemingvėjus nematė filmo, arba neskaitė romano.