J. Maironis
J. Maironis

SUSIKAUPIMO PRIEŽASTIS

Maironis mėgdavo vaikščioti paupiais. Kartą atvyko du jo gerbėjai į svečius ir, sužinoję, kad poetas prie upės, nuėjo ten ir jie. Pamatę rymantį ir žiūrintį į vandens srovę, svečiai nusprendė dar pasivaikščioti, netrukdyti. Pagaliau, kai Maironis pakilo, ir svečiai priėjo.

– Ar seniai čia Tamstos vaikščiojate? – paklausė Maironis.

– Senokai, bet, matydami, kaip Tamsta susikaupęs, nenorėjome pertraukti kūrimo valandos.

– Taip, taip, – atsakė poetas, – išsiploviau kojines, tai ir sėdėjau, kol išdžiūvo...