V. Čerčilis
V. Čerčilis

VIETOJ MIRUSIOJO

Anglijoje mirė vyriausybės narys, į tuometinį premjerą Vinstoną Čerčilį kreipėsi tūlas interesantas:

– Sere, ar jūs neprieštarausite, jei aš užimsiu jo vietą?

– Ne, – atsakė Čerčilis, – tačiau jums tai reikėtų suderinti su kapinių sargu.

POLITIKO ATSAKYMAS

Vienu laikotarpiu smarkiai pašlijo Vinstono Čerčilio politinė karjera. Jis neteko aukštos vietos valstybės valdymo aparate, tad visi pamanė, kad šio politiko ateitis beviltiška. Tuo metu žymus satyrikas Bernardas Šo nusiuntė Čerčiliui du bilietus į savo naujos pjesės premjerą. Prie bilietų rašytojas pridėjo tokio turinio laiškelį:

– Siunčiu Tamstai du bilietus: vieną Jums, antrą – Jūsų bičiuliui, jeigu Jūs dar turite bent vieną.

Čerčilis grąžino bilietus su tokiu prierašu:

– Deja, negalėsiu atvykti į premjerą. Labai prašau atsiųsti man du bilietus į antrą Jūsų pjesės spektaklį, jeigu toks spektaklis įvyks.

VERTYBĖ

Vinstono Čerčilio bendraamžis bandė „paguosti" garsųjį Anglijos politiką:

– Kaip liūdna, kai garbė, meilė, pinigai žmogui vis labiau praranda vertę, palyginus su geru cigaru.

– Dar liūdniau, kai ir cigaras netenka vertės,– atsiduso senas Čerčilis.

ATSIKIRTO

Kartą vakarėlyje viena dama pyktelėjo ant Čerčilio ir pasakė:

– Vinstonai, jūs esate girtas.

Čerčilis atsakė:

– Gal aš ir girtas, ma­dam, bet rytą aš būsiu blai­vus. O jūs esate bjauriai ne­graži ir rytą būsite tokia pati.

- - -

Žinodama apie šiurkštų Čerčilio elgesį su žmona, viena dama kartajam pareiškė:

– Jeigu jūs būtumėte mano vy­ras, aš jums į gėrimą įberčiau nuodų.

– Jeigu jūs būtumėte mano žmona, tuoj pat išgerčiau,– atsakė jis.

ČERČILIO PASLAPTIS

Čerčilis žinojo, kaip parlamente nie­kais nuleisti oponentų kalbas. Kai svar­bus priešininkas pradėdavo kalbą, prem­jeras užsidegdavo cigarą ir šiam smilkstant nenukrėsdavo pelenų. Nuodegai vis ilgėjant ir ilgėjant, parlamentarai jau nebe tiek klausėsi oratoriaus, kiek stebėjo Čerčilio cigarą - kada gi po šimts tie pelenai pagaliau nukris? Po daugelio metų Čerčilis atskleidė taktikos paslaptį: jis įverdavo į cigarą skrybėlės smeigę, kad pelenai nenu­byrėtų.