Š. de Golis
Š. de Golis

TAI VEIDRODIS...

Generolas de Golis buvo meno mėgėjas. Nors jo skonis kiek senamadis, bet vis dėlto apie tapybą neblogai nusimanė. Generolas buvo trumparegis. Stengdamasis visada atrodyti kariškai pasitempęs, neapkentė akinių, nenorėjo, nemokėjo ir nemėgo jų nešioti. Ir štai, kaip visada be akinių, aplanko paveikslų parodą.

– Tai Mane,–sako de Golis, žiūrėdamas į prancūzų dailininko drobę.

– Ne, tai Mone,– atsakė parodos direktorius.

– Na, o čia Renuaras...

– Ne, tai Utrilas...

– Na, o čia tikriausiai Pikasas...

– Ne, generole, tai veidrodis...