BEGINKLIS

Alfonsas XIII
Alfonsas XIII

Ispanijos karalius Alfonsas XIII paklausė savo asmens sargybinių, ar jie paklustų, jeigu jis įsakytų šauti į save.

Trys neabejodami tai patvirtino. Ketvirtasis tarė, kad į karalių jis nešautų.

– Šaunuolis! – sušuko nudžiugęs karalius. – Pagaliau suradau nors vieną, kuris karaliaus, gyvybę vertina labiau už kareivio pareigą. Tačiau pasakyk, kodėl į mane nešautum?

Kareivis atsakė:

– Aš neturiu šautuvo. Esu trimitininkas.