Straipsnių sąrašas

Bausmė aiškiai vėlavo

Vokietijos kariuomenė Vilniuje, 1941 m.
Vokietijos kariuomenė Vilniuje, 1941 m.

Į sovietų nelaisvę patekęs gestapo karininkas Siegfriedas Mulleris, Imperijos saugumo vyriausiosios valdybos IV-D referato darbuotojas, 1947 metų gegužės 21 dieną tardomas papasakojo, kad latvių žurnalistui vadovavęs tos valdybos darbuotojas R. Likusas reguliariai atvykdavo pas Hitlerį pranešti apie dezinformacinio žaidimo eigą.

Po to, kai S. Mullerio tardymo medžiaga buvo pateikta SSRS saugumo vadovams, sovietų žvalgyba puolė medžioti O. Berlinko. O tas, įvykdęs savo misiją Berlyne, dar 1941 metų vasarą buvo SS oberfiurerio R. Likuso pasiųstas į švediją. Sovietiniams džeimsams bondams nepavyko atsiskaityti su O.Berlinku – po karo latvis rado prieglobstį JAV.

„Ribbentropo biuro“ sėkmingos operacijos kaltininkas Amajakas Kobulovas nenukentėjo per S. Mullerio parodymų sukeltą skandalą Lubiankoje. Bet po Berijos nuvertimo 1953 metais jis kartu su kitais N. Chruščiovui neįtikusiais saugumiečiais buvo nuteistas sušaudyti.

Ekstra.– 2005.– Nr. 6.