Straipsnių sąrašas

Pasidomėkime, kodėl Raisa Gorbačiovą pirmosios savo oficialios kelionės į Vakarus metu buvo tokia nepriklausoma ir visiškai nesukaustyta? Ogi ji visada vadovavo savo nedidelei šeimai, ir Gorbačiovą, kai jis buvo Stavropolio partijos sekretorius, draugai ironiškai vadindavo „po padu pamintuoju“. Kai jo provinciali karjera ėmė kilti aukštyn be ypatingų jo paties pastangų (jis iš tiesų buvo „laimės kūdikis“ ir kaip vienam pasakos personažui jam pakako tik prijuostę pakišti po aukso obuoliais, krintančiais nuo stebuklingos obels), Raisa Maksimovna ir toliau uoliai globojo jį, visaip skatino jo garbės troškimą, užmegzdavo naudingas pažintis. Jau Maskvoje, kai Gorbačiovas įžengė į Kremliaus sostą, o Raisa – į ezoterinį Kremliaus žmonų ratelį, ji ir toliau vadovavo šeimai, netgi išplėtė savo valdžią į ištekėjusios dukters šeimą.

Todėl Anglijoje, o vėliau Prancūzijoje ir Šveicarijoje ponia Gorbačiovą elgėsi laisviau ir jautėsi nepriklau-somiau, nei visos kitos Kremliaus žmonos, tarsi sąmoningai laužydama jų nykaus, ceremoningai pasenusio egzistavimo tradiciją. Ji net galėjo pasijuokti iš marksizmo ir leninizmo, nors iš pradžių jj stropiai studijavo, o vėliau dėstė.

Tačiau juokai juokais, o Raisa Gorbačiovą padarė rimtą taktinę klaidą, žvelgiant iš tarybinės valstybinės moralės pozicijų.

Nesutramdžiusi savo aistros brangakmeniams, kuri pati savaime smerktina garbingai darbininkų ir valstiečių valstybės atstovei, Raisa Gorbačiovą ištaigingoje Londono parduotuvėje „Kartjė“ pirko briliantinius auskarus, kurie kainavo 2500 dolerių, ir susimokėjo už juos, naudodama „American Express“ kreditinę kortelę. Tai buvo neįtikėtinas, beprecedentinis įvykis: niekada anksčiau nė vienas Tarybų Sąjungos vadovas, o tuo labiau jo žmona neturėjo „American Express“ kortelės, nes tai rodo, kad savininkas turi sąskaitą viename iš Vakarų bankų arba kad tarybinė vyriausybė, turinti tokias sąskaitas, apmoka valstybės vadovo žmonos pirkinius.

Juk netgi Brežnevui, kuris jautė beveik patologišką aistrą užsienietiškiems automobiliams, tekdavo griebtis apsukraus Vakarų šalių vyriausybių prievartavimo, kad gautų eilinį liuksą savo kolekcijai, o tuo metu būsimojo Kremliaus lyderio žmona ramiai ir netgi demonstratyviai perka briliantinius auskarus už valstybės pinigus. (Visi Politbiuro ir sekretoriato nariai turėjo teisę, žinoma, slaptą ir niekam neskelbiamą, į „atvirą sąskaitą“ valstybiniame banke, iš kur galėdavo bet kada imti kiek nori rublių, bet ne tvirtos, laisvai konvertuojamos valiutos užsienyje!)“

Vladimiras Medvedevas:

Iš pradžių Gorbačiovo asmenybė kėlė susižavėjimą. Po daugelio metų ligų ir pusiau nesąmoningos Brežnevo ' būsenos staiga – energijos vulkanas. Darbas – iki pirmos, antros nakties, o kai būdavo ruošiami kokie nors dokumentai, jis guldavo ketvirtą valandą ryto, o keldavosi visada septintą arba aštuntą. Kol kopia iki kabineto, paskubomis čia pat kažkam kažką paveda, pataria, praneša – nė sekundės atokvėpio.