Viduramžiai

Mindaugo apsisprendimas priimti krikštą

Gedimino atsisakymas krikštytis

Vytauto susitaikymas su Jogaila

Mūšis prie Vorsklos

Torno taika

Kunigaikščio Vytauto palikimas ir paveldėtojai

Žydai Lietuvos miestuose

Naujieji amžiai

Reformacija Lietuvoje

Reformacija ir humanizmas

Lietuvos Statutas

Steponas Batoras ir jo epocha

S. Batoras, universitetas ir teisinė visuomenė

Tvanas ir Jonušas Radvila

Saksų karaliavimo laikai Lietuvoje

Anarchija Lietuvos valstybėje XVII-XVIII a.

Barokas

Apšvietos grimasos

Laurynas Gucevičius

Masonai

Emilija Pliaterytė

1863-ųjų sukilimas

Michailas Muravjovas

M. Valančius – mužikų vyskupas

Valančiaus epochos pabaiga

Lietuviškos spaudos draudimo laikotarpis

Didysis Seimas 1905 m.

Kultūrinis Vilniaus gyvenimas XX a. pradžioje

Pirmojo pasaulinio karo pradžia, jo pasekmės Lietuvoje

Pirmojo pasaulinio karo įvykių eiga ir pasekmės Lietuvoje (1916 m.)

Jonas Basanavičius

Naujausieji laikai

Lietuvos kariuomenės kūrimas 1918-1919 m.

Nepriklausomybės kovos 1919-1920 metais

Lietuva tarpukariu

Lietuvos nepriklausomybės tarptautinis pripažinimas, vidaus gyvenimo pokyčiai

Žemės reforma tarpukario Lietuvoje ir jos padariniai dvarams

Klaipėdos krašto grąžinimas Lietuvai, 1926 m. politinis perversmas

Kultūrinis gyvenimas pirmaisiais nepriklausomos Lietuvos metais

1939-1940 m. istorinis kontekstas

Trys ultimatumai Lietuvai, kodėl nepasipriešinta sovietinei invazijai

1941 m. birželio 24 d. sukilimas

„Vokietmetis“ II pasaulinio karo metais

Lietuva po II pasaulinio karo

Lietuvos situacija po II pasaulinio karo

Sovietinės valdžios įsitvirtinimas Lietuvoje

Lietuvos partizanai

Kolektyvizacija. Iš vienkiemių į gyvenvietes

Lietuva nuo Stalino mirties iki imperijos subyrėjimo

Sovietmečio nomenklatūra ir jos vaidmuo

Tarybinė nomenklatūra ir A. Sniečkus

Sovietmečio rezistencija po R.Kalantos susideginimo

Sąstingio metų atpažinimo ženklai

Nepriklausoma Lietuva. 1990-2000 metai