Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Kolaborantas
asmuo, bendradarbiaujantis su okupantu ar politiniu priešu.