Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Reichsveras
(vok. Reichswehr), Vokietijos ginkluotosios pajėgos 1919-1935.