Lapkričio 22

Ši diena istorijoje:

1893 m. Rusijos valdžia surengė Kražių skerdynes. Rusijos valdžia susidorojo su žmonėmis, gynusiais uždaromą Kražių vienuolyno bažnyčią. Žuvo 9 žmonės.

1894 m. Tauragnų valsčiuje gimė Kazys Musteikis, brigados generolas, Lietuvos krašto apsaugos ministras (1938-1940). Mirė 1977 metais Čikagoje.

1906 m. išleistas Rusijos caro Nikolajaus II įsakas, kuriuo Rusijos imperijoje pradėta Piotro Stolypino agrarinė reforma; jos metu kaimai pradėti skirstyti į vienkiemius.

1919 m. Radviliškio kautynėse Lietuvos kariuomenė sumušė bermontininkus ir užėmė Radviliškį.

*

1906 m. Tarptautinėje Berlyno konferencijoje sutarta, kad signalas SOS bus naudojamas kaip pagalbos šauksmas.

1943 m. Prancūzijai atsisakius mandato teisių, paskelbta Libano nepriklausomybė.

1963 m. Dalase nužudytas JAV prezidentas Džonas Kenedis. Gimė 1917 m.

1990 m. išbuvusi poste 11 metų, apie savo atsistatydinimą iš Didžiosios Britanijos premjerės pareigų paskelbė Margareta Tečer.

Apsilankykite

emokykla
Gimtoji istorija
imo
ugdome
Orbis Lituaniae
edtech
istidom

Knygynuose

Istorijos egzamino gidas

Mokausi svarankiškai