LDK XVI a.-XVII a. vid. LDK XVI a.-XVII a. vid.

Gimtoji istorija/ 8, 11-12 kl.

Žemėlapiai. IsTau

Liublino unija. IMO

ĮLI. Valstybė/ 13. Liublino unija ir pirmieji renkami valdovai Respublikos soste (1569-1586). 9 min.

XVII a. karai ir jų poveikis LDK ir visuomenei. Is 9-12

Istorijos detektyvai. 3. Maskvėnai Vilniuje 6 min.

LDK luominė visuomenė XVI–XVII a. vid. Is 9-12

ĮLI. Valstybė/ 14. Respublika Vazų dinastijos laikais (1587-1668). 12 min.

ĮLI. Visuomenė/ 8. Paprotinė teisė. 4 min.

ĮLI. Visuomenė/ 9. Teisė ir visuomenė (I Lietuvos Statutas). 9 min.

ĮLI. Visuomenė/ 13. Miesto savivalda ir magistratų parlamentarizmas. 12 min.

ĮLI. Visuomenė/ 14. Seimai ir seimeliai Lietuos valstybėje. 14 min.

ĮLI. Visuomenė/ 15. Didikai Lietuvos valstybėje. 8 min.

ĮLI. Visuomenė/ 16. Lietuvos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis. 7 min.

ĮLI. Visuomenė/ 34. Žydai Lietuvos istorijoje. 15 min.

ĮLI. Visuomenė/ 35. Totoriai ir karaimai Lietuvos istorijoje. 12 min.

ĮLI. Menas/ 7. Renesanso dvasia Žygimanto Senojo ir Žygimanto Augusto dvare (1506-1572). 9 min.

ĮLI. Menas/ 8. Renesanso sklaida XVI a. antrosios pusės ir XVII a. pradžios Lietuvos visuomenėje. 9 min.

ĮLI. Menas/ 9. Lietuvos barokas. Vazų epocha ir jėzuitų stilius (1587-1668). 9 min.

ĮLI. Menas/ 10. Barokas Piastų ir Vetinų Respublikoje (1669-1763). 9 min.

LDK bajorų Respublikos įtvirtinimas. Reformacija. Šaltiniai

LDK Abiejų Tautų Respublikoje. Katalikiškoji reforma. Šaltiniai

Datos. Sąvokos. Asmenybės. IsTau

Testai. IsTau

Šaltiniai. IsTau

Kryžiažodis. IsTau

Lietuva XIX a.-XX a. pr. Lietuva XIX a.-XX a. pr.

Gimtoji istorija/ 9, 11-12 kl.

Žemėlapiai. IsTau

ĮLI. Valstybė/ 17. Lietuva Rusijos imperijoje – valstybingumą praradus (1795-1812). 7 min.

Lietuva Rusijos imperijoje. Is 9-12

Napoleono epocha ir Lietuva. Is 9-12

Rusijos valdžios politika Lietuvoje ir priešinimasis jai. Is 9-12

ĮLI. Valstybė/ 18. Nepriklausomybės siekiai – 1794, 1830 ir 1863 metai. 7 min.

ĮLI. Valstybė/ 19. Lietuviškos spaudos draudimas ir tautinis atgimimas (1864-1904). 6 min.

ĮLI. Valstybė/ 20. Valstybingumo keliai – nuo 1905 iki 1918 metų Vasario 16-osios akto. 5 min.

Apie lietuviškų šalpos draugijų veiklą Pirmojo pasaulinio karo metais 26 min.

Lietuvos valstybės atkūrimas 1918 m. 7 min.

ĮLI. Visuomenė/ 17. Bajorai, miestiečiai ir valstiečiai XIX amžiuje. 12 min.

ĮLI. Visuomenė/ 24. Tautinis atgimimas. 13 min.

Knygnešys. 36 min.

Tautinis atgimimas Lietuvoje XIX a.-XX a. pr. Is 9-12

Lietuvių sąjūdis ir tautos atgimimas. Is 9-12

Pirmasis pasaulinis karas ir Lietuva. Is 9-12

Lietuvos XIX a.-XX a. pradžios kultūros raida Europos kontekste. Is 9-12

Kultūra ir kasdienio gyvenimo pokyčiai XIX a.-XX a. pr. Is 9-12

Apie M. K. Čiurlionio kūrybą. 15min.lt

ĮLI. Visuomenė/ 23. Brolijos ir draugijos, kultūros ir mokslo organizacijos. 10 min.

ĮLI. Visuomenė/ 26. Didžioji lietuvių revoliucija: modernios valstybės įkūrimas. 7 min.

ĮLI. Menas/ 13. Romantizmas. Jo veidai ir apraiškos iki 1863 metų sukilimo. 11 min.

ĮLI. Menas/ 14. Neoromantizmas ir istorizmas (1863-1904). 10 min.

ĮLI. Menas/ 16. Tautinis atgimimas ir pirmosios lietuvių dailės parodos. 10 min.

Lietuva Rusijos imperijoje. Moderniosios tautos kūrimas. Šaltiniai

Datos. Sąvokos. Asmenybės. IsTau

Testai. IsTau

Šaltiniai. IsTau

Kryžiažodis. IsTau