LDK XIII-XV a. LDK XIII-XV a.

Gimtoji istorija/ 8, 11-12 kl.

Žemėlapiai. IsTau

Lietuvos visuomenė valstybės susidarymo laikotarpiu. EB

LDK susidarymas ir raida iki XV a. pab. EB

Lietuvos christianizacija. EB

Feodalizmas Lietuvoje. EB

Lietuvos visuomenė valstybės susidarymo išvakarėse. Is 9-12

Lietuvos valstybės ir karalystės istorija XIII a. IMO

ĮLI. Valstybė/ 6. Mindaugo karalystė – krikščioniška Lietuvos valstybė (1253-1263). 9 min.

ĮLI. Valstybė/ 7. Nuo Mindaugo iki Gediminaičių: legendiniai ir tikrieji valdovai (1263-1295). 6 min.

ĮLI. Valstybė/ 8. Pagoniškieji Gediminaičiai (1295-1385). 11 min.

ĮLI. Valstybė/ 9. Lietuvos ir Žemaitijos krikštas (1387-1413). 6 min.

Krikščioniškoji Lietuva. Is 9-12

ĮLI. Valstybė/ 10. Krikščioniškoji Lietuva: nuo krikšto iki Lucko (1387-1429). 10 min.

ĮLI. Valstybė/ 11. Karas su vokiečių ordinais (1202-1435). 6 min.

Lietuvos visuomenės kaita XIII-XV a. Is 9-12

ĮLI. Valstybė/ 12. Lietuva paskutiniųjų Gediminaičių laikais (1430-1572). 10 min.

ĮLI. Visuomenė/ 10. Herbas visuomenės gyvenime. 13 min.

ĮLI. Visuomenė/ 12. Amatų ir prekybos savivalda. 14 min.

ĮLI. Menas/ 4. Menas ir architektūra XIII amžiaus Lietuvoje. 7 min.

ĮLI. Menas/ 5. Gotika pagoniškųjų Gediminaičių ir Vytauto Didžiojo epochoje (1295-1430). 9 min.

ĮLI. Menas/ 6. Gotika krikščioniškųjų Gediminaičių epochoje (1430-1569). 8 min.

Lietuvos didvalstybės kūrimasis. Šaltiniai

LDK europėjimas ir christianizacija. Šaltiniai

Datos. Sąvokos. Asmenybės. IsTau

Testai. IsTau

Šaltiniai. IsTau

Kryžiažodis. IsTau