LDK XIII-XV a. LDK XIII-XV a.

Gimtoji istorija/ 8, 11-12 kl.

Žemėlapiai. IsTau

Lietuvos visuomenė valstybės susidarymo laikotarpiu. EB

Ką žinote apie pagonis? LRT. Klausimėlis. 14 min.

LDK susidarymas ir raida iki XV a. pab. EB

Lietuvos christianizacija. EB

Feodalizmas Lietuvoje. EB

Lietuvos visuomenė valstybės susidarymo išvakarėse. Is 9-12

Lietuvos valstybės ir karalystės istorija XIII a. IMO

ĮLI. Valstybė/ 6. Mindaugo karalystė – krikščioniška Lietuvos valstybė (1253-1263). 9 min.

ĮLI. Valstybė/ 7. Nuo Mindaugo iki Gediminaičių: legendiniai ir tikrieji valdovai (1263-1295). 6 min.

ĮLI. Valstybė/ 8. Pagoniškieji Gediminaičiai (1295-1385). 11 min.

ĮLI. Valstybė/ 9. Lietuvos ir Žemaitijos krikštas (1387-1413). 6 min.

Krikščioniškoji Lietuva. Is 9-12

Ką žinote apie krikščionybę? LRT. Klausimėlis. 14 min.

ĮLI. Valstybė/ 10. Krikščioniškoji Lietuva: nuo krikšto iki Lucko (1387-1429). 10 min.

ĮLI. Valstybė/ 11. Karas su vokiečių ordinais (1202-1435). 6 min.

Lietuvos visuomenės kaita XIII-XV a. Is 9-12

ĮLI. Valstybė/ 12. Lietuva paskutiniųjų Gediminaičių laikais (1430-1572). 10 min.

ĮLI. Visuomenė/ 10. Herbas visuomenės gyvenime. 13 min.

ĮLI. Visuomenė/ 12. Amatų ir prekybos savivalda. 14 min.

ĮLI. Menas/ 4. Menas ir architektūra XIII amžiaus Lietuvoje. 7 min.

ĮLI. Menas/ 5. Gotika pagoniškųjų Gediminaičių ir Vytauto Didžiojo epochoje (1295-1430). 9 min.

ĮLI. Menas/ 6. Gotika krikščioniškųjų Gediminaičių epochoje (1430-1569). 8 min.

Lietuvos didvalstybės kūrimasis. Šaltiniai

LDK europėjimas ir christianizacija. Šaltiniai

Datos. Sąvokos. Asmenybės. IsTau

Testai. IsTau

Šaltiniai. IsTau

Kryžiažodis. IsTau