Šaltasis k. Lietuva Šaltasis karas. Lietuva

Gimtoji istorija/ 10, 11-12 kl.

Lietuva Šaltojo karo metais. Is 9-12

Lietuva antrosios sovietinės okupacijos pradžioje. IMO

Lietuva antrosios sovietų okupacijos metais. Is 9-12

ĮLI. Valstybė/ 24. Partizaninis karas (1944-1953). 8 min.

ĮLI. Valstybė/ 25. Valstybingumo miražai (1941-1990). 8 min.

Laiko ženklai. Lietuvos partizanai. LRT 28 min.

Laiko ženklai. Lietuva nuo Stalino mirties iki imperijos subyrėjimo. LRT 29 min.

Laiko ženklai. Sovietmečio nomenklatūra ir jos vaidmuo. LRT 28 min.

Laiko ženklai. Tarybinė nomenklatūra ir A. Sniečkus. LRT 28 min.

Laiko ženklai. Sovietmečio rezistencija po R. Kalantos susideginimo. LRT 27 min.

ĮLI. Valstybė/ 26. Katalikų bažnyčia ir rezistencija (1944-1990). 6 min.

Lietuvos Katalikų bažnyčios kronika

ĮLI. Valstybė/ 27. Sąjūdis ir Lietuvos nepriklausomybė (1988-1990). 8 min.

ĮLI. Valstybė/ 28. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas – 1990-ųjų kovo 11 diena. 4 min.

ĮLI. Valstybė/ 29. Nepriklausomybės kovos – 1991 metų sausis ir rugpjūtis. 7 min.

Komunistinės sistemos subyrėjimas ir Lietuva. Is 9-12

ĮLI. Visuomenė/ 11. Kaimas Lietuvos visuomenėje. 10 min.

ĮLI. Visuomenė/ 19. Krikščionybė ir katalikų bažnyčia Lietuvos visuomenėje. 15 min.

ĮLI. Visuomenė/ 20. Religinės konfesijos ir jų sklaida. 15 min.

ĮLI. Visuomenė/ 27. Didžioji lietuvių revoliucija: nepriklausomos valstybės atkūrimas. 8 min.

ĮLI. Menas/ 21. Socialistinis realizmas (1945-1960). 9 min.

ĮLI. Menas/ 22. Oficialioji Lietuvos dailė (1960-1990). 10 min.

ĮLI. Menas/ 23. Laisva kūryba sovietmečio Lietuvoje: moderniųjų XX a. meno krypčių atspindžiai. 10 min.

Okupuota Lietuva. Sovietizacija. Šaltiniai

Datos. Sąvokos. Asmenybės. IsTau

Testai. IsTau

Šaltiniai. IsTau

Kryžiažodis. IsTau