Lentelėse palyginamos skirtingų kalendorių datos.

Datas galima pasirinkti mygtukais arba keičiant duomenis formos langeliuose.

Amžius Metai Mėnuo Diena

Šiuolaikinis (Grigaliaus) kalendorius


Laikas: ::

Savaitės diena:
Metų savaitė ir diena:
 metų   savaitės   diena 

Metų diena:
 metų   diena 

Julijaus kalendorius

Julijaus diena:
Naujojo st. Julijaus diena:

Hebrajų kalendorius

/
Mėnuo hebrajų k.:

Islamo (musulmonų) kalendorius

Savaitės d.:

Majų kalendorius

. . . .
Haab: Tzolkin:

Indijos valstybinis kalendorius


Savaitės diena:

Prancūzijos revoliucinis kalendorius

Respublikos metai: Mėnuo: 

Dekada:  Diena: 

Šaltiniai: CalendarHome.com, Fourmilab.ch