Gruodžio 4

Ši diena istorijoje:

1415 m. žemaičių delegacija buvo iškilmingai priimta Konstanco katedroje.

1522 m. Vilniaus seimas prisiekė, kad po Žygimanto Senojo mirties didžiuoju kunigaikščiu bus paskelbtas jo sūnus Žygimantas Augustas.

1905 m. prasidėjo Lietuvių suvažiavimas Vilniuje (Didysis Vilniaus Seimas). Baigėsi gruodžio 5 d.

1970 m. Čikagoje (JAV) mirė Mykolas Krupavičius, pedagogas, politikas, prelatas. Gimė 1885 m.

*

Rišeljė portretas
Rišeljė portretas

1642 m. Paryžiuje mirė dvasininkas, politikas, pirmasis karaliaus Liudviko XIII ministras, kardinolas Rišeljė. Gimė 1585 m.

Apsilankykite

emokykla
Gimtoji istorija
imo
ugdome
Orbis Lituaniae
edtech
istidom
istidom
Visuotinė lietuvių enciklopedija
 

Knygynuose

Istorijos egzamino gidas

Mokausi svarankiškai