Gegužės 25

Tarptautinė Afrikos diena

Tarptautinė dingusių vaikų diena

Ši diena istorijoje:

Zenonas Ivinskis
Zenonas Ivinskis

1908 m. Kaušėnuose (dab. Plungės m. dalis) gimė istorikas Zenonas Ivinskis. Mirė 1971 m. Vokietijoje.

1920 m. Lietuvoje paskelbti matų, saikų ir svarstyklių įstatai, įteisinta metrinė vienetų sistema.

1924 m. įkurtas Lietuvos tautinis olimpinis komitetas (LTOK).

*

1085 m. Salerne (Italija) mirė Grigalius VII, Romos katalikų bažnyčios popiežius (1073-1085) reformatorius, galutinai įteisinęs celibatą, geriausiai žinomas dėl savo kovos prieš Šventosios Romos imperijos imperatorių Henriką IV. Gimė apie 1020 m.

1926 m. Paryžiuje nužudytas Simonas Petliūra, Ukrainos politinis ir karinis veikėjas, Ukrainos Liaudies Respublikos direktorijos vadovas (1919-1920). Gimė 1879 m.

1946 m. buvusioje D. Britanijos mandatinėje teritorijoje paskelbta nepriklausoma Jordanijos valstybė.

1963 m. Afrikos valstybių konferencijoje Adis Abeboje (Etiopija) įkurta Afrikos Vienybės Organizacija.

1989 m. Maskvoje prasidėjo SSRS liaudies deputatų suvažiavimas, kuriame dalyvavo ir 58 Lietuvos deputatai. SSRS Aukščiausiosios Tarybos pirmininku išrinktas Michailas Gorbačiovas.

Apsilankykite

emokykla
Gimtoji istorija
imo
ugdome
Orbis Lituaniae
edtech
istidom
istidom
Visuotinė lietuvių enciklopedija
 

Knygynuose

Istorijos egzamino gidas

Mokausi svarankiškai