Liepos 13

Ši diena istorijoje:

1260 m. žemaičiai sumušė Vokiečių ordino Livonijos, Prūsijos ir Vokietijos kraštų kariuomenę Durbės mūšyje.

1769 m. prasidėjo Šiaulių ekonomijos valstiečių sukilimas, trukęs iki spalio mėn.

Vilnius 1944 m. liepos 13 d.
Vilnius 1944 m. liepos 13 d.

1944 m. Raudonoji armija užėmė Vilnių, prasidėjo antroji sovietinė okupacija.

*

1878 m. Berlyno traktato pasirašymu baigėsi Berlyno kongresas, pakoregavęs San Stefano taikos sutarties sąlygas.

Apsilankykite

emokykla
Gimtoji istorija
imo
ugdome
Orbis Lituaniae
edtech
istidom
istidom
Visuotinė lietuvių enciklopedija

Knygynuose

Istorijos egzamino gidas

Mokausi svarankiškai