Eidintas A... [et.al.] Lietuvos istorija. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2013.


Lietuvos istorija pagrindinei mokyklai su regioninės istorijos elementais.

Pratybų sąsiuvinis

Svetainė: http://punskas.pl/


Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimas 2019

Teisinio raštingumo ugdymas (I). LR Konstitucija


LGGRTC elektroninė biblioteka


Karinė žiniasklaida (Krašto apsaugos ministerijos leidiniai)

Žurnalo „Trimitas“ 1920-1940 m. archyvas