Vasario 25

Ši diena istorijoje:

1418 m. Konstanco bažnytiniame susirinkime Kijevo ir Lietuvos stačiatikių metropolitas Grigorijus Camblakas kėlė stačiatikių ir katalikų bažnyčių unijos idėją.

*

Samuelis Koltas
Samuelis Koltas

1836 m. amerikietis Samuelis Koltas gavo šešių užtaisų revolverio patentą.

1956 m. Nikita Chruščiovas XX SSKP suvažiavime pasakė kalbą „Apie asmens kultą ir jo pasekmes“.

Apsilankykite

emokykla
Gimtoji istorija
imo
ugdome
Orbis Lituaniae
edtech
istidom
istidom
Visuotinė lietuvių enciklopedija

Knygynuose

Istorijos egzamino gidas

Mokausi svarankiškai