Rugsėjo 21

Tarptautinė taikos diena

Ši diena istorijoje:

1801 m. Lietuvos gubernija padalinta į Vilniaus ir Gardino gubernijas, kurias kontroliavo Vilniuje rezidavęs Lietuvos generalgubernatorius.

1901 m. Santakuose (dab. Šakių r.) mirė Pranas Vaičaitis, poetas, vertėjas, „Varpo“, „Vienybės lietuvninkų“, „Ūkininko“ bendradarbis. Gimė 1876 m.

1917 m. Lietuvių konferencijoje Vilniuje išrinkta 20 narių Lietuvos Taryba.

*

1452 m. Feraroje (Italija) gimė Džirolamas Savonarola, italų humanistas, pamokslininkas, poetas, bažnyčios reformatorius. Nužudytas 1498 m.

1792 m. Nacionalinis Konventas nušalino karalių Liudviką XVI ir paskelbė Prancūziją respublika.

1964 m. paskelbta buvusios D. Britanijos kolonijos Maltos nepriklausomybė.

Apsilankykite

emokykla
Gimtoji istorija
imo
ugdome
Orbis Lituaniae
edtech
istidom
istidom
Visuotinė lietuvių enciklopedija

Knygynuose

Istorijos egzamino gidas

Mokausi svarankiškai