Birželio 16

Ši diena istorijoje:

1819 m. Daujotuose (dab. Raseinių r.) gimė Antanas Juška, kunigas, tautosakininkas, etnografas, leksikografas. Mirė 1880 m.

1823 m. Telšiuose Mirė Antanas Jackus Klementas, teisininkas, poetas, žemaičių lituanistinio sąjūdžio dalyvis. Gimė apie 1756 m.

1917 m. Rusijos lietuvių seimas Petrograde priėmė rezoliuciją, kuri skelbė, kad „visa etnografinė Lietuva privalo tapti nepriklausoma valstybe“.

*

Imrė Nadis
Imrė Nadis

1958 m. Budapešte „už valstybės išdavimą“ pakartas Imrė Nadis, Vengrijos Liaudies Respublikos Ministrų tarybos pirmininkas (1953-1955, 1956), politinių reformų iniciatorius, Vengrijos nacionalinis didvyris. Gimė 1896 m.

1963 m. į kosmosą raketa „Vostok 6“ pakilo pirmoji moteris – Valentina Tereškova. Kosmose ji praleido 70 valandų ir 50 minučių ir apsisuko aplink žemę 48 kartus.

Apsilankykite

emokykla
Gimtoji istorija
imo
ugdome
Orbis Lituaniae
edtech
istidom
istidom

Knygynuose

Istorijos egzamino gidas

Mokausi svarankiškai