GENIALI MINTIS

Įžymus vokiečių gamtininkas A. Humboltas susirašinėjo su žinomu prancūzų fiziku ir chemiku Gei-Liusaku. Pastarasis kurį laiką dirbo Rusijoje. Bandymams mokslininkui reikėjo daugybės plono stiklo kolbų ir retortų. Tuo laiku šiuos indus galima buvo įsivežti tik iš Austrijos. Mokslininkas ir užsakė partiją indų. Tačiau muitinė uždėjo jiems tokį didelį mokestį, kad Gei-Liusakas buvo priverstas sugrąžinti brangų krovinį atgal. Apie savo nesėkmę jis papasakojo A. Humboltui.

– Reikia padengti kolbas plonu vaško sluoksniu, – šovė Humboltui į galvą geniali mintis, – ir užklijuoti ant jų etiketes su užrašu „Vokiškojo oro pavyzdys! Elgtis atsargiai!“

Kada kolbos ir retortos vėl atsidūrė muitinėje, tarnautojai ilgai ieškojo savo knygose tarifų... orui. Pagaliau, nesuradę oro kainos, jie be mokesčio atidavė laboratorinius indus Gei-Liusakui.