E. Dega
E. Dega

PADARĖ IŠVADĄ...

Paryžiuje buvo eksponuojamas žymaus prancūzų impresionisto Edgaro Dega paveikslas „Baletas“. Dailininkas už jį gavo 400 frankų. Tačiau paveikslas parodoms davė net 500 tūkst. frankų pelno. Kada Dega išgirdo apie tai, jis su šypsena pasakė:

– Gera suma. Lenktynių arklys susilaukia to paties. Arklidės gauna pinigus, o arklys – avižas.