TURTUOLIŲ POKALBIS

Garsus savo turtais carinėje Rusijoje didikas Demidovas kartą apsilankė kito didiko valdose prie Uralo. Šis su pasididžiavimu rodė jam savo nesuskaitomą arklių kaimenę, besiganančią pievose.

– Kiek arklių turite! – paklausė Demidovas.

– Tris tūkstančius du šimtus!

– O, tai labai daug! – atsakė svečias. – Bemaž tiek, kiek aš arklininkų.