Ž. Rišeljė
Ž. Rišeljė

DIDENYBĖS PO PAMOKSLO

Kartą kunigas pasakė pamokslą Prancūzijos karaliaus Liudviko XV dvariškiams. Pamokslininkas baisiai smerkė senus paleistuvius. Karalius, išeidamas iš savo koplyčios, paėmė už parankės pirmąjį dvaro ministrą kardinolą Rišeljė:

– Na, maloningasis ministre, ar jums neatrodo, jog kunigas įmetė kažkiek akmenukų ir į jūsų daržą?

– O taip! Ir dar taip smarkiai svaidė, jog keli akmenukai nulėkė net į jūsų karališkosios didenybės parką! – kandžiai atrėžė kardinolas.