KUO VARDU

Vokiečių istorikas T. Momzenas (1817-1903) važiavo tramvajumi. Šalia sėdėjo jo anūkė. Staiga Momzenas, kuris anksčiau apie kažką giliai mąstė, įbedė žvilgsnį į mergaitę, tartum pirmą kartą būtų ją matęs, ir paklausė:

– Kuo tu vardu, mergaite?

– Greta Momzen,– mandagiai atsako paklaustoji.

– Momzen? – nustemba mokslininkas. Palauk, palauk – Momzen, Momzen... Ši pavardė man kažką primena.