NEKREIPK DĖMESIO

Vienas turčius svajojo apie kanclerio vietą. Norėdamas sužinoti karaliaus Žygimanto Senojo nuomonę apie tai, jis kartą pasakė:

– Žmonės plepa, kad aš būsiu kancleriu.

Žygimantas Senasis atsakė:

– Maža ką žmonės plepa, bet tu į tai nekreipk dėmesio...

NE ŠUNIMIS, O RAŠTININKAIS

Seniūnas Chaleckis, būdamas Vilniaus pilyje, su karaliumi Žygimantu Senuoju stebėjo, kaip nenoromis pjudomi šunys puolė mešką.

– Matyt, jie per daug sotūs, kad nekreipia į mešką jokio dėmesio.

– Maloningasis karaliau, liepk lokį pulti savo raštininkams, ir žvėris nuo jų niekur nepabėgs,– pasiūlė Chaleckis.