POPIEŽIUS IR KOMETA

1456 m. danguje pasirodė kometa su ilga, užlenkta, uodega. Popiežius Kalikstas III, kuris ruošėsi karui su turkais, paskelbė:

– Kometa turi kryžiaus pavidalą! Ji laimina krikščionis prieš turkus, tegu dreba netikėliai!

Pamatę tą pačią kometą, nudžiugo ir mahometonai. Jie tvirtino, kad kometos uodega primenanti jųjų nacionalinį, viską nugalintį ginklą – platų kardą, vadinamą jataganu.

Popiežius, sužinojęs apie tai, labai persigando. Jis dar kartą įsižiūrėjo į kometą ir turėjo pripažinti turkų teisybę. „Kristaus vietininkas žemėje“ atšaukė savo pranašystę ir prakeikė kometą – „dievo ženklą“.

Mūšyje ties Belgradu turkai buvo nugalėti, tačiau popiežius nedrįso atšaukti savo prakeikimo.